3D條碼擴增實境(AR)方案

上海世貿雙城聯展3D條碼擴增實境案例

 
 

 

台北燈節祈福卡3D條碼擴增實境案例

 
 

 

尤物雜誌虛擬美女3D條碼擴增實境案例

 
 

 

國立台中圖書館數位體驗區3D條碼擴增實境互動體驗案例

 
 

 

2010虎年賀卡遊戲3D條碼擴增實境案例

 
 

 

幼教學習軟體機台3D條碼擴增實境案例

 
 

 

台北市防災教育館3D條碼擴增實境案例

 
 

 

宜蘭三星蔥文化館3D條碼擴增實境案例

 
 

 

3D條碼擴增實境案例展示影片